Shanghai International Cruise Terminal Hall

Shanghai, China

Architect

Frank Repas

RFR

Shanghai International Cruise Terminal Hall - Frank Repas Architecture and RFR - Shanghai - PR China